Bekijk ook ons YouTube kanaal!

Stichting Odanadi NL Facebook Odanadi UK Twitter Odanadi NL YouTube Odanadi NL  
Opbrengst Yoga Stops Traffick € 44.617,06!
Yoga Stops Traffick in Mysore India. Yoga Stops Traffick in Mysore India.

Op 10 maart 2012 is in 37 landen op 133 locaties, van India tot Nieuw Zeeland de boodschap hetzelfde: Samen streven we naar een wereld zonder mensenhandel en naar veiligheid en gelijke rechten voor vrouwen en kinderen. Het is tijd voor Yoga Stops Traffick. Dit evenement vraagt aandacht voor de enorme omvang van uitbuiting van vrouwen en kinderen in India en dient tevens als ondersteuning voor het cruciale werk van Odanadi. In Mysore, Zuid India gaven ex-slachtoffers van mensenhandel de aftrap via 108 zonnegroeten op het hoofdevenement. In totaal deden er over de gehele wereld bijna 3000 mensen mee. De zonnegroet is een reeks yoga oefeningen die goed zijn voor lichaam en geest. Zij dienen als basisoefening voor alle YST evenementen.

Dit jaar deden er voor het eerst 7 locaties in Nederland met veel inzet en betrokkenheid mee. Het resultaat mag er zijn, een opbrengst van € 2.319,- vanuit Nederland!

Namens Odanadi een groot woord van dank aan: alle betrokkenen en deelnemers van YST 2012 bij Delight yoga Amsterdam, Dia Yoga Amsterdam, 100% yoga Rijswijk, David Lloyd Rotterdam Blijdorp, Bodhi Yoga en Mindfulness Rotterdam, Light Centre Rotterdam, BKWSU Rotterdam.

De opbrengst wereldwijd staat momenteel op een bedrag van € 44.617,06 (volgens de huidige koers)! Dagelijks komen er tevens nog donaties binnen en staan er nog een aantal evenementen op de planning.

De opbrengsten van dit evenement gaan direct naar het cruciale werk van Odanadi en zullen worden besteed aan reddingsacties, opvang en scholing van slachtoffers en de campagne om mensenhandel te bestrijden.

Film van YST bij Bodhi.
Radio Rijnmond verslag bij Bodhi.
Foto impressie Yoga Stops Traffick 2012.
 
hr1
Hulp in zicht voor de jongens
Yoga Stops Traffick in Mysore India. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de bouw van het jongensverblijf. Op de foto’s kunt u zien dat op dit moment de 2e verdieping, het dak en de muren staan van het woonverblijf!

Het bestuur van Adventure Ashram, een hulporganisatie opgericht en gesponsord door avonturiers, bezocht het bouwproject tijdens hun meest recente trip naar India. Onder de indruk van het hulpprogramma van Odanadi en de behoeften van de jongens, werd besloten een bijdrage van € 82.248,78 te doen om de constructie van het jongensverblijf af te ronden.

Zoals u begrijpt is dit geweldig nieuws voor de jongens! Dit betekent namelijk een grote stap in de richting van de afronding van het woonverblijf. Dit betekent dat de jongens ’s avonds fatsoenlijk zullen kunnen gaan studeren, zonder te hoeven schuilen voor de regen, en mét licht. Het nieuwe verblijf zal dus een wereld van verschil maken voor de jongens, allen slachtoffer van mensenhandel. Een aantal zijn gered van commerciële slavernij, bedelen en seksueel misbruik. Anderen zijn de kinderen van prostituees.

Wat betreft inboedel voor het woonverblijf zoals tafels, stoelen, bibliotheek materiaal, computers, een keuken en diner verblijf, fatsoenering van de buitenruimte, afrastering e.d. zijn we hard op zoek naar enthousiaste sponsors.

Kent u iemand die wellicht interesse heeft voor hulp aan deze doelgroep en dit project? Of wilt u, of iemand die u kent, dit project aandragen bij uw serviceclub of de sponsorafdeling op uw werk?
Neem dan contact op met info@odanadi-nl.org.
 
hr1
Preventie, voorlichting en samenwerking
Open dag Odanadi India Van 14 tot 16 december 2011 kwamen 26 hulporganisaties uit de staat Karnataka, voor het eerst bijeen bij Odanadi als Network Anti-Trafficking- Karnataka (NAT-K). Het doel van dit drie-daagse evenement is de ervaring en samenwerking tussen de hulporganisaties, die allen werken met slachtoffers van mensenhandel, te versterken. Onderwerpen als gezondheid van slachtoffers, HIV en Aids zorg, reddingsoperaties, zorg en steun, reintegratie, belangenbehartiging en rechtshulp kwamen aan de orde.

Leden van het netwerk zijn erg tevreden met het vooruitzicht op deze samenwerking. Een lid geeft aan dat het netwerk bij zal dragen aan de preventie van mensenhandel in de regio en betere belangenbehartiging van slachtoffers. Dit is ook onderdeel van het doel van NAT K, namelijk de ondersteuning van de rechten van slachtoffers en de toegang tot onderwijs en werk verbeteren. Daarnaast wil NAT K de behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen als HIV en Aids op lokaal en district niveau verbeteren.

Vergaderingen zullen ieder kwartaal plaatsvinden. Het brengt voorzitters van nationale en internationale hulporganisaties, politie, regering, beleidsmakers, activisten, de rechterlijke macht, media en wetenschappers bijeen om mensenhandel in Karnataka te bestrijden.

In januari en februari heeft Odanadi tientallen bijeenkomsten georganiseerd binnen kwetsbare gemeenschappen. Odanadi start de dialoog met lokale gemeenschapleiders, ouders, leraren en jongeren over de gevaren van mensenhandel en de mogelijkheden om vrouwen en kinderen te beschermen.
 
hr1
Hereniging broer en zus na 7 jaar
Begin maart 2012 zag Sabina (naam gewijzigd) voor het eerst haar broer tijdens een hereniging begeleidt door Odanadi.

Sabina vertrok op 20 jarige leeftijd naar Israël met de hoop op een goede baan en een goed salaris. Vanwege armoede en zorgplicht voor haar broers en zussen, maakte zij noodgedwongen deze beslissing. Een kennis van de familie bracht haar eerder in contact met een werkgever in Israël. Later bleek dat deze vrouw zelf bij deze man had gewerkt en gechanteerd werd. Zij moest voor een vervangende hulp zorgen dan zou hij haar salaris pas betalen.

Na de overtocht naar Israël vertrok de kennis van Sabina na 2 maanden. Het werk, het verzorgen van de bejaarde moeder van haar baas, maakte haar ongelukkig. Echter wanneer zij wilde vertrekken, nam de man haar paspoort in. Hierdoor werd zij gedwongen en gechanteerd.

De Israëlische autoriteiten raakten betrokken toen zij de verblijfsvergunning van Sabina kwamen controleren. Sabina vertelde over haar situatie en zodoende kwam zij terecht in een opvanghuis. De autoriteiten startten een onderzoek. Gedurende de 3 jaar dat Sabina in het opvanghuis zat, kwam er contact tot stand met haar familie en Odanadi. Ook is haar werkgever gedwongen het achterstallige salaris aan Sabina te betalen.

Het weerzien met haar broer, georganiseerd door Odanadi, zorgde voor tranen van blijdschap. Ze verheugt zich om de rest van haar familie te zien en gaat op zoek naar werk in de regio.
 
hr1
Hulp helpt!
Yoga stops traffick 2012 In januari 2012 kon Stichting Odanadi NL, dankzij u € 10.100,- overmaken. Stanly en Parashu, initiatiefnemers van Odanadi in India zijn u enorm dankbaar. Met deze bijdrage kunnen er dit jaar meer reddingsoperaties plaatsvinden. Bovendien gaat een deel naar de bouw van het jongensverblijf. Verder zegt Stanly in januari; de bouw van het jongensverblijf gaat zo hard dankzij alle hulp, ik kan het bijna niet geloven. Het kostte ons 6,5 jaar om het meidenverblijf op te richten.

Vorige week hebben zij in samenwerking met de politie een internationaal mensenhandel netwerk blootgelegd. Er is een grote groep meisjes gered en er zijn mensenhandelaren opgepakt en aangeklaagd. Odanadi kan dit hele proces nauwgezet begeleiden dankzij uw hulp.
 
 
Stichting Odanadi NL Facebook Odanadi UK Twitter Odanadi NL Youtube Odanadi NL  
  Stichting Odanadi NL
Rekeningnummer: 127948988 t.n.v. Stichting Odanadi NL
www.odanadi-nl.org | info@odanadi-nl.org
Uitschrijven nieuwsbrief