Een thuis voor iedereen

English version

Een thuis voor kinderen met een beperkingWat is er nu nodig?
Tijdens reddingsoperaties in illegale bordelen komen we steeds vaker kinderen tegen met lichamelijke en geestelijke beperkingen. Er lijkt sprake te zijn van een voorkeur voor deze kinderen in de mensenhandel. Dit komt omdat er een ‘vraag’ naar deze kinderen bestaat. De kwetsbaarheid van deze kinderen en het gebrek aan netwerk maakt hen tevens een gemakkelijk prooi. Veel van deze kinderen zijn namelijk verstoten door familie en hierdoor genoodzaakt te leven op straat. Hoewel ieder kind wat Odanadi redt een historie heeft, valt op dat deze specifieke doelgroep meer intensieve en specialistische zorg behoeft dan het huidige opvanghuis momenteel kan bieden. De behandeling van deze groep kinderen is complex, juist vanwege de combinatie van ernstige trauma’s en een beperking. Hierdoor ontstaan soms ook ernstige gedragsproblemen. Verder zijn ze een gemakkelijk doelwit van pesterijen van de andere aanwezige kinderen in het huis. We openen graag een liefdevol thuis voor deze kinderen waar de noodzakelijke zorg die zij nodig hebben kan worden geboden.

Een voorbeeld (naam veranderd):
Manjula is slachtoffer van mensenhandel en werd op haar 19e gered uit een bordeel, waar zij vermoedelijk zeven jaar herhaaldelijk is misbruikt en mishandeld. Manjula is doof, wat de communicatie met haar aanzienlijk bemoeilijkt. Ook lijkt er sprake van psychiatrische problematiek. Mensenhandelaren hebben het vaak voorzien op meisjes als Manjula. Zij blijken een gemakkelijk prooi om 20 a 30 klanten per dag te bedienen. Hierdoor is Manjula geïnfecteerd met HIV en soms heel erg ziek. Bij Odanadi krijgt zij medicijnen hiervoor. Voor Odanadi is het een uitdaging om haar te beschermen en te verzorgen. Manjula loopt namelijk geregeld weg. Zij zoekt dan contact met mannen, mogelijk op zoek naar ‘klanten’ of een betekenisvolle relatie. Ook eet zij slecht en is soms onrustig. Ze is moeilijk te motiveren voor dagelijkse activiteiten.

Nog een voorbeeld (naam veranderd):
Chaitra komt uit een arme familie uit de stad. Omdat haar ouders allebei werken moet zij al vroeg de zorg op zich nemen voor haar jongere zusje. Op 10 jarige leeftijd laat haar vader haar achter bij een rijke familie om als huishoudster aan het werk te gaan. Ze wordt als slaaf gebruikt en krijgt alleen rot voedsel en overblijfselen te eten. Op een ongelukkige dag valt Chaitra van de trap en breekt haar bekken. In plaats van een bezoek aan een dokter laat de man des huizes haar achter op het treinstation. Het lukt Chaitra om in een trein naar Mysore terecht te komen. In Mysore merkt een bedelaarsbende haar op en wordt ze door de vrouwelijke leider gedwongen tot bedelen. Wanneer Chaitra iets weigert te doen wordt ze gekleineerd, mishandeld en misbruikt. Ze raakt lichamelijk zwaar verwaarloosd, geestelijk verward, haar botten vervormen en ze krijgt huidproblemen. Haar kwetsbaarheid wordt volledig uitgebuit door de bendeleider.

Wanneer 2 hulpverleners van Odanadi haar kruipend en bedelend aantreffen op straat twijfelen ze geen moment en brengen haar naar het opvanghuis. Met behulp van de extra zorg en toewijding van het Odanadi team gaat het langzaamaan beter met Chaitra. Ze ondergaat een operatie aan haar heup en krijgt medische behandeling voor haar huidproblemen. Ze kan zich uiteindelijk zelfs zonder stok voortbewegen. Met behulp van de lerares in het opvanghuis kan Chaitra binnen 4 jaar al instromen op een middelbare school. Zij is op dat moment 14 jaar. Velen bewonderen haar kracht, doorzettingsvermogen en toewijding. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en neemt actief deel aan de door Odanadi georganiseerde optochten en persconferenties. Tijdens die activiteiten geeft ze speeches over de rechten van vrouwen en kinderen. Het contact met haar familie is hersteld en ze woont momenteel weer bij haar ouders en zusje.

Wat is er nu nodig?
Voorbeeld stuk landOdanadi heeft vaak meisjes en jongens in opvang die in aanmerking komen voor meer intensieve, specialistische, kleinschalige zorg. Daarnaast treffen we –zoals hiervoor al beschreven – steeds vaker kinderen met een beperking tijdens reddingsoperaties. Ook zij hebben deze kleinschalige intensieve zorg nodig. Soortgelijke zorg is in India schaars. Odanadi wil graag voorzien in deze behoefte zodat deze kwetsbare kinderen weer tot ontwikkeling kunnen komen. Dit willen we realiseren door een gedeelte van het nieuwe gebouw bij het meisjes huis in te richten met een behandelruimte en een slaapkamer, specifiek afgestemd op deze doelgroep. Daarmee willen we de kwalitatieve professionele zorg bieden die nodig is om deze kinderen te helpen eventuele trauma’s te verwerken en te begeleiden naar een zelfredzamer bestaan zodat zij actief een plek kunnen innemen in de maatschappij. Creatieve therapie, fysiotherapie, onderwijs, psychische hulp en medische zorg zijn essentiële middelen om dit te bereiken op individueel niveau. Op sociaal niveau is het nodig dat het stigma wat er heerst op deze doelgroep verdwijnt. We willen ons hiervoor inzetten door uitwisselingsactiviteiten te organiseren tussen de maatschappij en de doelgroep met als doel meer onderling begrip te creëren.
Op de foto hiernaast van september 2018 ziet u de constructie van het nieuwe gebouw bij het meisjeshuis waar we de slaapkamer en behandelruimten willen creëren. Op dezelfde grond van het gebouw bevindt zich ook een bestaande interne vakopleiding tot bakker of schoonheidsspecialiste, wat een toekomstperspectief zou kunnen zijn voor de kinderen en vrouwen. Door de behandelruimten en specialistische zorg te creëren binnen het huidige verblijf, blijft deze groep onderdeel van dezelfde groep kinderen en vrouwen, waardoor zij kunnen blijven ‘meedoen’ met de rest. Voor een ieder wordt er een plan op maat bedacht waarbij inclusie het doel is. De zorg is ingericht op ‘normaal waar mogelijk en speciaal waar nodig’.

Graag zouden we meer meisjes zoals Manjula en Chaitra de zorg bieden die zij verdienen. Wilt u een steentje bijdragen?

U kunt dan uw donatie overmaken via rekeningnummer: NL53 RABO 0127 9489 88 t.n.v. Stichting Odanadi NL o.v.v. een thuis voor iedereen.

Via dit filmpje vertelt Stanly u meer over het project:

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie over Odanadi, of de financiële uiteenzetting van dit project specifiek, schroomt u vooral niet om contact met ons op te nemen.