Odanadi NL

Stichting Odanadi NL is sinds 15 april 2009 ingeschreven bij de kamer van koophandel. De oprichtster van de stichting, Natasja van der Lelij, kwam in oktober 2008 in aanraking met Odanadi via vrijwilligerswerk bij de organisatie. Deze bijzonder aangrijpende ervaring heeft geleid tot de oprichting van Stichting Odanadi NL. In aanvang samen met Yvonne van der Lelij en Hans Walgien. Odanadi NL  fungeert als ondersteunende tak van Odanadi in India. We ondersteunen Odanadi India o.a door in Nederland fondsen te werven en aandacht te vragen voor het werk van Odanadi. Het bestuur en vrijwilligers in nederland ontvangen hiervoor geen onkostenvergoeding. Er is dus geen sprake van een beloning. Vrijwilligers en bestuursleden betalen tevens hun reis naar Odanadi zelf. Zodoende kan het ingezamelde geld vanuit nederland direct ten goede komen aan de projecten in India. Heeft u interesse in vrijwilligerswerk in Nederland of in India? Neemt u dan vooral contact met ons op voor de mogelijkheden.

Regelmatig krijgen wij vragen van particulieren die Odanadi een warm hart toedragen en graag een bijdrage willen leveren in de vorm van het inzamelen en versturen van kleding of speelgoed. Hoewel wij deze gedachte bijzonder sympathiek vinden, vallen deze activiteiten niet direct binnen de doelstelling van Odanadi. De primaire doelstelling van de Stichting Odanadi Nederland is het financieel ondersteunen van Odanadi India. Dit doen wij voornamelijk via fondsenwerving.  Wilt u Odanadi op een andere dan financiële manier ondersteunen, neemt u dan eerst contact met ons op; we kunnen dan bekijken of we vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen. De verantwoordelijkheid voor de verdere uitvoering daarna ligt in dat geval bij de particulier initiatiefnemer.

De missie van Stichting Odanadi NL is ondersteuning van slachtoffers van alle vormen van geweld in India door het draagvlak voor Odanadi in Nederland te vergroten middels fondsenwerving en bewustwordingsactiviteiten.

De visie van Odanadi NL; ondersteuning van Odanadi in India, met hun expertise en lokale kennis, is de beste methode om sociale verandering te bewerkstelligen en slachtoffers te begeleiden.

Het bestuur van Stichting Odanadi NL bestaat uit:

Natasja van der Lely, Yvonne van der Lely en Jacqueline Blase.

Naam Functie
Natasja van der Lely Voorzitter
Yvonne van der Lely Penningmeester
Jacqueline Blase v/d Meer Secretaris
Leontine Denisse Algemeen

Voor meer informatie over de missie, visie en doelstellingen van Odanadi India en Odanadi NL kunt u het meerjaren beleidsplan raadplegen. Ook kunt u het financieel jaaroverzicht van 20122013, 201420152016, 201720182019, 20202021 en 2022 bekijken.