Uw donatie

– Het kost 10 euro per maand om een kind te voeden.
– Voor 10 euro per jaar kan een kind naar de basisschool.
– Voor 20 euro per jaar kan een kind naar de middelbare school.
– Voor 250 euro per jaar kan een jongen of meisje een HBO- of universitaire opleiding volgen.
– Odanadi betaalt voor alle kinderen en vrouwen gemiddeld 40 euro aan medicijnen per maand.

Bent u bereid de meisjes en jongens bij Odanadi tot steun te zijn? Word dan nu een echte “Odanadi” en steun hun toekomst door maandelijks een bedrag te doneren. Eenmalige giften en donaties zijn ook zeer welkom. U kunt uw gift of donatie overmaken via bankrekeningnummer NL53 RABO 0127 9489 88 t.a.v. Stichting Odanadi NL te Oostvoorne. Omdat wij een ANBI instelling zijn, is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Wat is er nodig?

Slachtoffers hebben vaak gruwelijke dingen meegemaakt. Ervaringen uit hun verleden brengen soms ernstige trauma’s en gezondheidsproblemen met zich mee. Odanadi probeert tegemoet te komen aan de zorg en hulp die zij verdienen. Gezien de permanent terugkerende kosten voor een optimale opvang en zorg is structurele hulp noodzakelijk. De indiase overheid voorziet hier niet in. Daarnaast is verbetering van de kwaliteit van de huisvesting een belangrijk aandachtspunt. Odanadi biedt de kinderen toekomstperspectief via een opleiding die past bij zijn of haar interesses en capaciteiten. Jongeren volgen bijvoorbeeld een opleiding aan de lokale universiteit of leren een vak als bakker of schoonheidsspecialiste bij Odanadi zelf. Odanadi zou dit niet kunnen blijven aanbieden zonder de steun van haar donateurs.

Met uw bijdrage kunnen we ervoor zorgen dat de zorg, huisvesting en educatie voor de vrouwen en kinderen gewaarborgd blijft. Het voordeel van uw steun aan Stichting Odanadi NL is dat het geld direct ten goede komt aan het cruciale werk van Odanadi in India. Er blijft dus niets ‘aan de strijkstok’ hangen. We onderhouden veelvuldig contact met de directie in India. Bovendien gaan we er regelmatig (op eigen kosten uiteraard) op werk bezoek zodat we met eigen ogen kunnen zien hoe het door u gedoneerde geld besteed wordt. Er is dus in alle opzichten sprake van korte lijnen, zowel in communicatie als in geldstromen.

Regelmatig krijgen wij vragen van particulieren die Odanadi een warm hart toedragen en graag een bijdrage willen leveren in de vorm van het inzamelen en versturen van kleding of speelgoed. Hoewel wij deze gedachte bijzonder sympathiek vinden, vallen deze activiteiten niet direct binnen de doelstelling van Odanadi. De primaire doelstelling van de Stichting Odanadi Nederland is het financieel ondersteunen van Odanadi India. Dit doen wij voornamelijk via fondsenwerving.  Wilt u Odanadi op een andere dan financiële manier ondersteunen, neemt u dan eerst contact met ons op; we kunnen dan bekijken of we vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen. De verantwoordelijkheid voor de verdere uitvoering daarna ligt in dat geval bij de particulier initiatiefnemer.