Resultaten

Sinds 1993:

• Meer dan 12.000 vrouwen en kinderen gered van mensenhandel en (seksuele) uitbuiting uit India en daarbuiten.

• 224 mensenhandelaren zijn aangeklaagd waarvan 30 % is veroordeeld.

• Ondersteuning van 1608 slachtoffers van huiselijk geweld tussen 2005 en 2011.

• Oprichting van preventiecomités in 120 kwetsbare gemeenschappen waarin aandacht is voor armoedebestrijding, bescherming van vrouwen en kinderen en gelijke rechten.

• Odanadi heeft een samenwerkingsverband met een aantal regionale scholen en universiteiten waarin zij educatieve projecten organiseren voor studenten. In samenwerking met de frisse, jongere generatie hoopt Odanadi de samenleving te beïnvloeden en een verandering te bewerkstelligen.

• Odanadi werkt wekelijks samen met de pers om ongelijkheid, mensenhandel en uitbuiting en het beleid hierop aan de kaak te stellen.

• Oprichting en deelname aan Network Anti-Trafficking- Karnataka (NAT-K), bestaande uit 26 hulporganisaties uit de staat Karnataka.

• Samenwerking met partnerorganisaties Odanadi UK, Odanadi US, Odanadi Zweden en Odanadi NL.

• Odanadi heeft vele prijzen gewonnen in zowel binnen- als buitenland voor hun werk. O.a.:

The Asia Society (public service) Award.

The FREE A GIRL award – 2013

• In juni 2006 werd 9 kinderen van Odanadi de toelating geweigerd tot hoger onderwijs omdat zij hun afkomst, oftewel kaste, niet konden opgeven. Na een intensieve campagne voor het recht op onderwijs van deze kinderen, werden zij toegelaten. Tevens werd het beleid op dit punt, voor het eerst in India, geschrapt; opgave van afkomst is niet langer van invloed bij de toelating van studenten tot hoger onderwijs. Daarnaast heeft de universiteit van Mysore, als eerste universiteit in India, besloten ieder jaar 3 plaatsen vrij te houden voor kwetsbare kinderen. Deze studenten krijgen ook 50% korting op alle schoolkosten.