Activiteiten

Odanadi Seva Samsthe is een non-profit organisatie, gevestigd in Mysore in het zuiden van India. De activiteiten van Odanadi worden erkend door de staat en centrale regering.

Odanadi strijdt tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen en richt zich in het bijzonder op mensenhandel. Dit wordt gedaan via de volgende activiteiten:

 • Reddingsoperaties:
  Via het netwerk van Odanadi en de gratis helpline komen inlichtingen binnen over bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindhuwelijken, mensenhandel en uitbuiting van vrouwen en kinderen. Odanadi beschikt over een breed netwerk van verschillende hulpverleningsorganisaties en toegewijde politieagenten. Samen organiseren zij interventies en reddingsoperaties. Dit soort operaties kunnen levensbedreigend zijn voor de medewerkers.
 • Juridische steun:
  Na een reddingsoperatie wordt er steun en opvang geboden aan het slachtoffer in het opvanghuis van Odanadi. Daarnaast wordt er in gesprekken achterhaald wat er precies is gebeurd en wie daar bij betrokken zijn geweest. Indien mogelijk wordt er met behulp van een advocaat, een rechtszaak aangespannen tegen de mensen die haar of hem dit onrecht hebben aangedaan.
 • Hereniging met familie:
  In het geval van mensenhandel wordt direct na een reddingsoperatie de zoektocht naar familie en het netwerk van de vrouw of het kind gestart. Dit kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Wanneer familie is gevonden, wordt er gekeken of hereniging mogelijk is. De veiligheid van het kind staat hierbij voorop. In bemiddelingsgesprekken wordt gekeken of men het kind weer kan en wil verzorgen. Helaas is dit soms niet het geval vanwege schaamte en schande. Er heerst in India bijvoorbeeld een enorm taboe op seksueel misbruik. De heersende opvatting is dat een vrouw of een kind er zelf schuld aan heeft. Echter, schaamte en schande hoeft niet altijd de reden te zijn voor een mislukte gezinshereniging. Armoede kan ook een factor zijn waardoor familie genoodzaakt is het kind in het opvanghuis onder te brengen.
 • Opvang en verzorging:
  Op zowel het jongensverblijf als het meisjesverblijf wordt er samengeleefd als een alternatieve familie. Iedere vrouw of meisje is verantwoordelijk voor de zorg van een jonger kind. Er zijn 2 huismoeders op het meisjes verblijf en 1 op het jongensverblijf. Een kokkin zorgt 3 maal daags voor een maaltijd. Daarnaast is er uiteraard sprake van medische zorg. Na een reddingsoperatie wordt ieder meisje, jongen of vrouw medisch onderzocht in het ziekenhuis.
 • Onderwijs:
  Alle kinderen gaan naar de basisschool en middelbare school. Daarna worden de meiden en jongens gestimuleerd om verder te studeren aan een lokale vakopleiding, MBO/HBO opleiding of universiteit. Om iedere jongere de opleiding te bieden die binnen zijn of haar capaciteiten en interesses ligt is er binnen Odanadi onlangs ook een vakopleiding tot bakker en schoonheidsspecialiste gestart.  In het opvanghuis is een lerares aanwezig die kinderen met een eventuele onderwijsachterstand helpt instromen in het reguliere onderwijs. Verder geeft zij aandacht aan de kinderen met een geestelijke en lichamelijke handicap en aan de kinderen die de basisschool leeftijd nog niet hebben.
 • Lichaamsbeweging:
  Er wordt Yoga, Karate en Kung Fu gegeven. Bovendien is er een ruimte met gedoneerde sporttoestellen waar de kinderen en vrouwen gebruik van kunnen maken.
 • Hulp naar zelfstandigheid:
  Hulp naar zelfstandigheid vindt plaats door:
  – Bemiddeling tussen de vrouw, het kind en haar familie
  – Mogelijkheid tot scholing
  – Hulp bij het zoeken naar een baan
  – Wanneer het meisje of de jongen dit wil, hulp bij een eventueel huwelijk of zelfstandig leven.
 • Bewustwordingsactiviteiten:
  Er wordt samengewerkt met de pers en andere non gouvernementele organisaties om huiselijk geweld, kindhuwelijken, mensenhandel en uitbuiting van vrouwen en kinderen in India aan de orde te stellen. Via krantenartikelen, media campagnes en evenementen probeert Odanadi de samenleving en de regering in beweging te brengen en iets te doen aan het genoemde geweld.
 • Preventie in kwetsbare gemeenschappen:
  Odanadi probeert het geweld te voorkomen via preventie en voorlichting activiteiten in kwetsbare gemeenschappen. Zo’n activiteit is bijvoorbeeld een straattoneelstuk door ervaringsdeskundigen (jongens en meiden bij Odanadi die ooit in zo’n situatie zaten).