Missie & visie

Missie:

Door samenwerking met kwetsbare gemeenschappen en door het creëren van internationale bewustwording, strijdt Odanadi tegen mensenhandel, huiselijk geweld, kindhuwelijken en uitbuiting via directe hulp en rehabilitatie van slachtoffers en het vergroten van de bewustwording over dit sociaal onrecht op mondiaal niveau.

Visie:

“Justice to the neglected and empowerment of the weak and equality of opportunity for all”